REKISTERÖITYMINEN
Tilaaminen Wandamotor verkkokaupasta ei edellytä rekisteröitymistä. Wandamotor kerää tässä tapauksessa asiakkaalta vain tarpeelliset henkilötiedot tilauksen toteuttamiseksi.

Asiakas voi kuitenkin halutessaan rekisteröityä Wandamotorin asiakkaaksi, jolloin asiakas hyväksyy henkilötietojensa liittämisen Wandamotorin asiakasrekisteriin.


YKSITYISYYS JA TIETOSUOJA

Wandamotorin asiakastiedot ovat luottamuksellisia. Asiakkaan tulee noudattaa tarkkaavaisuutta ja huolellisuutta verkkokauppaa käyttäessään. Wandamotor ei pyydä eikä tallenna kuluttajan pankkiyhteystietoja ja / tai luottokorttitietoja.


REKISTERINPITÄJÄ

Wandamotor
Y-tunnus: 2255291-4
Www: www.wandamotor.com
Osoite: Teollisuustie 2, 85500 Nivala
Puhelin: 020 155 0010
Sähköposti: info[a]wandamotor.com


REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakkaan etu- ja sukunimi, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite, ostotapahtuma- ja asiointitiedot, palautetiedot, salasana, sekä vaihtoehtoiset toimitusosoitteet.

Wandamotor ei kerää eikä tallenna asiakkaiden pankkiyhteystietoja eikä luottokorttitietoja.


SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakkaan oma ilmoitus sekä asiakkaan ostos- ja asiointitiedot Wandamotorin tietojärjestelmissä


SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Asiakasrekisterien tietoja ei luovuteta Wandamotorin ulkopuolelle, paitsi lainsäädännön niin velvoittaessa sekä sellaisille yrityksen alihankkijoille, jotka osallistuvat suoramarkkinoinnin järjestämiseen, tietojärjestelmien ylläpitoon tai asiakkaan tilauksen hoitamiseen, kuten tuotteiden postitukseen tai maksamiseen. Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Wandamotor kerää henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on asiakkaan ja Wandamotorin välinen sopimus. Lisäksi oikeusperusteena on myös pakottava lainsäädäntö. Henkilötietojen antaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle.

Keräämme henkilötietoja myös markkinointia varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on tällöin suostumus tai oikeutettu etu.

Asiakasrekisterin henkilötietoja käsitellään tilausten, laskutuksen, postituksen, asiakkaan yhteydenottojen, palveluiden kehittämisen, raportoinnin, markkinoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. Rekisterissä käsiteltäviä osto- ja asiointitietoja voidaan käyttää myös profilointiin ja tarjousten, etujen ja muiden markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi. Uutiskirjeen tilaajien asiakasrekisterin henkilötietoja käsitellään uutiskirjeen lähettämisen sekä kilpailuihin ja arvontoihin tai muihin markkinointitoimenpiteisiin osallistumisen yhteydessä.


REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Wandamotorin asiakasrekisterin tiedot ovat luottamuksellisia. Rekisteriä säilytetään sähköisesti ja salasanoin suojattuna ulkopuolisilta. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää ja ylläpitää suojatun rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Henkilö- ja maksutiedot käsitellään aina salatussa SSL-yhteydessä. Maksutiedot (henkilötunnus, verkkopankki, luottokortti) käsitellään ulkopuolisessa suojatussa ja salatussa järjestelmässä, ja maksajan henkilötunnusta tai maksu- ja luottokortin numeroita yms. tunnistetietoja ei tallenneta verkkokauppaan.


REKISTERIN TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Säilytämme henkilötietoja niin kauan, kuin se on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi tai lain noudattamiseksi.


ASIAKKAAN OIKEUDET: TARKASTUS-, KORJAUS- JA KIELTO-OIKEUS

Asiakkaallamme on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna Wandamotorin asiakaspalveluun. Wandamotor vastaa tietojen tarkastuspyyntöihin kirjallisesti henkilötietolain mukaisesti. Jos asiakkaan tiedoissa ilmenee virheitä, asiakas voi esittää Wandamotorille pyynnön virheen korjaamiseksi.


EVÄSTEET
Verkkokauppamme käyttää järjestelmässään evästeitä. Verkkokaupoissa yleisesti käytetyt evästeet ovat pieniä tunnistetiedostoja, jotka siirtyvät palvelimelta vierailijan tietokoneeseen istunnon aikana. Evästeiden käytön tulee olla sallittuna internet-selaimessa, että voit ostaa tuotteita verkkokaupasta. Käytämme evästeitä helpottaaksemme verkkokaupassa asioimista sekä analysoidaksemme, miten voimme kehittää palveluamme. Evästeiden käyttö on turvallista, se ei näy vierailijalle istunnon aikana eikä se rasita tai vahingoita vierailijan tietokonetta.


KOLMANSIEN OSAPUOLTEN VERKKOSIVUSTOT

Tietyt verkkosivustomme toiminnot ovat kolmansien osapuolten tarjoamia ja niihin sovelletaan kolmansien osapuolten tietosuojakäytäntöjä. Verkkosivustollamme ja palveluissamme on toimintoja, jotka voivat esimerkiksi mahdollistaa sisällön jakamisen sosiaalisessa mediassa. Tällaiset toiminnot ovat suoraan ulkopuolisten palveluntarjoajien tarjoamia, jotka voivat kerätä sivustoilla käynteihin ja niiden palvelujen käyttöön liittyviä henkilötietoja omien tietosuojakäytäntöjensä ja –sääntöjensä mukaisesti.